Saps el que menges

Qualitat i Garanties


Des de l’any 2000 tota la producció i transformació de carn de vacum de CARNS CATALANA-PALLEJA, S. A.  està sotmesa a un rigurós programa de control extern realitzat per l’Entitat de Certificació CERTICAR i aplicat en tots els punts de la nostra cadena de valor per a certificar la nostra carn de vacum sota estàndards internacionals.CARNS CATALANA-PALLEJA, S. A.
És adjudicatària de la Marca Q per a la carn de vedella, marca de qualitat alimentària concedida pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya a la carn de vedella de contrastada qualitat i que compleix tota una sèrie de requisits establerts.


CARNS CATALANA-PALLEJA, S. A.
Disposa d’una línia de productes amb la Marca de Garantia Halal de la Junta Islàmica.NOVETATS !!!
CARNS CATALANA PALLEJA, S. A. participa en un Grup Operatiu dins el marc de l’Ordre ARP/258/2015 de 17 d’agosto per a desenvolupar, amb l’ajut de L’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) un projecte pilot innovador titulatExtensió de la vida útil comercial en refrigeració de peces de carne de bovi, envasades al buit, fins a 84 dies, per a la seva exportació.
Les tasques d’aquest projecte s’estan duent a terme des del passat mes de novembre de 2015 i finalitzaran l’any 2018


 
Longitudinal 6 Nº 22   -   ZONA FRANCA   -   Sector C   |   08040 MERCABARNA   |   BARCELONA   |   T +34 93 335 72 53   |   catalanapalleja@catalanapalleja.com