Saps el que menges

Un servei a la mesura de cada client ;-)

Tots els processos d’especejament i filetejat es realitzen segons les especificacions de cada client, adaptant els formats de venda i sistemes d’envasat a les seves necessitats. El nostre objectiu és satisfer als nostres clientes i per aconseguir-ho adaptem els nostres processos de treball a les necessitats de cadascun d’ells.
Longitudinal 6 Nº 22   -   ZONA FRANCA   -   Sector C   |   08040 MERCABARNA   |   BARCELONA   |   T +34 93 335 72 53   |   catalanapalleja@catalanapalleja.com