Saps el que menges

Distribució & Màxima Qualitat

A les nostres explotacions ramaderes els animals són alimentats amb una
dieta adaptada a les necessitats de cada fase de producció. La base d’aquesta dieta són els pinsos rics en cereals i matèries primeres d’origen vegetal, els quals són formulats i controlats per tècnics especialistes en nutrició animal. 
Arribem a qualsevol punt del planeta amb la màxima qualitat i cura, per que puguis gaudir dels nostres productes quan ho desitgis.
Longitudinal 6 Nº 22   -   ZONA FRANCA   -   Sector C   |   08040 MERCABARNA   |   BARCELONA   |   T +34 93 335 72 53   |   catalanapalleja@catalanapalleja.com